poniedziałek, 28 sierpnia 2023

 

   Rozkład jazdy autokaru na wycieczkę 

do Prószkowa i Kopic w sobotę 23 września br.


1 /Piotrowice szkoła nr 27  - 7 30

2/ Piotrowice  rynek   -  7 35

 Na ten wyjazd zwolniły się dwa  miejsca  


     Zarząd koła


wtorek, 1 sierpnia 2023

Aktualności koła

Podajemy do wiadomości zainteresowanym, że najbliższy dyżur odbędzie się we wtorek 29 sierpnia w stałych godzinach tj. od 16 do 18 30. Wszystkie osoby, które jeszcze nie dokonały końcowej wpłaty za wycieczkę do Łańcuta zapraszamy w tym dniu.

Jednocześnie informujemy że nastąpiły zamiany w naszym planie wycieczek, Szczegóły w zakładce.  

niedziela, 16 lipca 2023

 KOMUNIKAT koła 77

      Mając na uwadze zalecenia wydane przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK, a także aby nie wykraczać poza przepisy ustawy o turystyce i statutu PTTK co wiąże się bezpośrednio z naszą działalnością, informujemy wszystkich członków koła, że wobec powyższego zobowiązani jesteśmy do skorygowania planu wycieczek, a tym samym zmiany kierunków wyjazdów, a także zrezygnowania z organizacji wycieczek wielodniowych.
Jeszcze w tym roku zrealizujemy wyjazdy wielodniowe, lecz w przyszłym sezonie nie będziemy organizować takich wyjazdów, a także wyjazdów zagranicznych.
Dlatego odwołujemy wycieczki do Czech, a w ich miejsce proponujemy:
w miejsce wycieczki nr 11 proponujemy wyjazd do Prószkowa  i  Kopic na Opolszczyźnie
w miejsce wycieczki  nr 12, proponujemy Koszęcin siedziba zespołu Śląsk - dawny pałac książąt Hohenloe-Ingelfingen.
Szczegóły wkrótce.

Dodatkowo informujemy, że osoby nie będące członkami PTTK należność za wycieczkę będą zobowiązane do wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
Powyższe dotyczy wyłącznie działalności koła PTTK 77

                                                Zarząd koła 77