wtorek, 11 grudnia 2012

Komunikat Zarządu.


Zgodnie z Uchwałą ZG PTTK nr 345/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012r oraz Uchwałą Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK nr 66/XXXIV/2012  z 18 września 2012r,  informujemy członków koła 77, że wysokość składki na 2013 rok przedstawia się następująco.

składka normalna   40zł,
składka ulgowa       20zł,
wpisowe przy składce normalnej 10zł,
wpisowe przy składce ulgowej       6zł,  

Podział składki jest następujący:

ze składki normalnej 40zł 
dla ZG PTTK     19zł,
dla Oddziału PTTK 10zł,
dla koła 11zł,

ze składki ulgowej 20zł
  dla ZG PTTK     10zł,
  dla Oddziału PTTK 5zł, 
  dla koła 5zł,

Składkę należy opłacić najpóźniej do 31 marca 2013r.

Wszystkie osoby mające zamiar zrezygnować z członkostwa w naszym kole proszone są o dokonanie tego na piśmie w terminie do 15 stycznia 2013roku.

 Katowice 11 grudnia 2012r                                                                    Zarząd Koła.