niedziela, 2 lutego 2020

Turystyczny Klub Żeglarski PTTK „ TRAMP” 
zaprasza na szkolenie na stopień 
Żeglarza Jachtowego.

Zajęcia odbywać się będą na terenie ośrodka Klubu nad jez. Pogoria I w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej 16.

Plan zajęć:
  • 18, 19 kwietnia – wykłady od godz 10.00 do godz. 17.00, z przewą od 13.00 do 14.00.
  • 25, 26, 27, 28 kwietnia – zajęcia praktyczne od godz. 8.00 do 18.00,  z przewą od 13.00 do 14.00.
  • 1, 2, 3 maja – zajęcia praktyczne od godz. 8.00 do 18.00,  z przewą od 13.00 do 14.00.
  • 9, 10 maja – zajęcia praktyczne od godz. 8.00 do 18.00,  z przewą od 13.00 do 14.00.
  • 16, 17 maja – przewidywany termin egzaminu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 14 roku życia.
Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa.

Koszt szkolenia 990 zł.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 400 zł, całość należności za szkolenie należy wpłacić w terminie do 31 marca.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
08 1050 1214 1000 0024 0985 0407
którego właścicielem jest: 
Górnośląski Oddział PTTK
Turystyczny Klub Żeglarski "TRAMP"
ul. Staromiejska 4
40-013 Katowice

Tytuł przelewu: „Szkolenie 2020 - (1 lub 2) rata”.

Dodatkowe opłaty egzaminacyjne ustalone przez Polski Związek Żeglarski to:
  • opłata za egzamin - 250 zł,
  • opłata za patent - 50 zł,
  • młodzieży uczącej się, do 26 roku, przysługuje zniżka 50 %
Bliższych informacji udziela:
Jacek Tkocz
tel. 510 10 50 63
e-mail: jacektk1@wp.pl

Turystyczny Klub Żeglarski  PTTK „TRAMP” organizuje szkolenia od ponad 60 lat.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów żeglarstwa, posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
Gwarantujemy najwyższy poziom wyszkolenia