sobota, 27 lutego 2021

                                            Komunikat

Podajemy do wiadomości wszystkim członkom oraz sympatykom koła że na podstawie Zarządzenia nr 9 Prezesa GO PTTK w Katowicach w dalszym ciągu nasza działalność zostaje zawieszona w terminie do 30 kwietnia br. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą regulowane zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi w mediach.

Informujemy również, że od najbliższego wtorku będzie możliwość skontaktowania się z nami osobiście w siedzibie koła w godzinach od 16 30 do 18 00. Oczywiście spotkanie musi się odbyć w pełnym reżimie sanitarnym, tj maksymalnie 2 dwie osoby w pomieszczeniu, maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk. 

Podajemy również do wiadomości iż składki członkowskie można opłacić w siedzibie osobiście lub przelewem na rachunek bankowy podany na naszej stronie wówczas koniecznie należy podać swoje dane i nr koła, a znaczek  będzie do odbioru w siedzibie koła.

Znaczek normalny  - 65zł

znaczek ulgowy       - 40zł  

znaczek ulgowy młodzieżowy - 35zł 

Opłacenie składki członkowskiej do końca marca przedłuży ważność ubezpieczenia zawartego w składce. Więcej o ubezpieczeniu na stronie ZG PTTK lub pod linkiem: https://pttk.pl/menu-turysty-ubezpieczenia/273-ubezpieczenie-nnw-czlonkow-pttk.html.

 

                                                        Zarząd koła

niedziela, 7 lutego 2021

 

 Informujemy wszystkich zainteresowanych że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Górnośląskiego Oddziału PTTK w   Katowicach działalność koła z powodu pandemii zostaje zwieszona do końca lutego.W przypadku wszelkich zmian będziemy Państwa informować  na bieżąco.


                                    Zarząd koła