środa, 7 grudnia 2016

KOMUNIKAT 
organizacyjny koła PTTK nr 77
 W dniu 29 listopada br odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję na lata 2017- 2020 zostali wybrani:

Do ZARZĄD:
1/ Krzysztof Bywalec  - Prezes
2/ Tadeusz Wajda - Wiceprezes
3/ Ewa Kiełbasa - Sekretarz
4/ Adam Warcholik - Skarbnik
5/ Jerzy Orszulak - członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej:
1/ Dorota Cieślak - Przewodnicząca
2/  Joanna Zdziebło - członek.

 Jako delegaci na Zjazd Górnośląskiego Oddziału PTTK  wybrano:
Krzysztofa Bywalec, Jerzego Orszulaka, Franciszka Staniczek, Tadeusza Wajda i Adama Warcholika. Zjazd przewidziany jest na 25 marca 2017 roku.

Katowice, dnia 7 grudnia 2016r

                                                                                                                               Zarząd koła.

Brak komentarzy: