poniedziałek, 20 listopada 2017

KOMUNIKAT 
o wysokości składek członkowskich na 2018 rok

na podstawie uchwały nr 1/XIX/2017 ZG PTTK  
oraz uchwały nr 20/XXXVI/2017 GO PTTK 
w Katowicach 
poniżej przedstawiamy wysokość składek członkowskich 
obowiązujących od 2018 roku.


1/ Składka członkowska  normalna                     -   55,00zł

2/ Składka członkowska ulgowa                           -  30,00zł

3/ Składka członkowska ulgowa młodzieżowa    -  25,00zł 

4/ Składka członka wspierającego  minimum     -  300,00zł

Na podstawie powyższych uchwał ustalono również podział składki członkowskiej i tak:

1/ ze składki członkowskiej  normalnej dla Zarządu Głównego 30,00zł

2/ ze składki członkowskiej ulgowej dla Zarządu Głównego       15,00zł 

3/ ze składki członkowskiej  normalnej dla Oddziału                   12,00zł

4/ ze składki członkowskiej ulgowej  dla Oddziału                          7,00zł

5/ ze składki członkowskiej normalnej dla koła pozostaje            13,00zł

6/ ze składki członkowskiej ulgowej dla koła pozostaje                   8,00zł


Katowice 20.11.2017r
                                                                     Zarząd koła

Brak komentarzy: