poniedziałek, 10 maja 2021

AKTUALNOŚCI 

Witamy wszystkich Państwa i informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 10 wydanego przez Prezesa Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach działalność statutowa kół PTTK zostaje w dalszym ciągu zawieszona w terminie do 31 maja br.

Wobec powyższego siedziba koła będzie nieczynna, a planowany na 23 maja wyjazd do Wrocławia odwołany.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd koła

Brak komentarzy: