niedziela, 16 lipca 2023

 KOMUNIKAT koła 77

      Mając na uwadze zalecenia wydane przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK, a także aby nie wykraczać poza przepisy ustawy o turystyce i statutu PTTK co wiąże się bezpośrednio z naszą działalnością, informujemy wszystkich członków koła, że wobec powyższego zobowiązani jesteśmy do skorygowania planu wycieczek, a tym samym zmiany kierunków wyjazdów, a także zrezygnowania z organizacji wycieczek wielodniowych.
Jeszcze w tym roku zrealizujemy wyjazdy wielodniowe, lecz w przyszłym sezonie nie będziemy organizować takich wyjazdów, a także wyjazdów zagranicznych.
Dlatego odwołujemy wycieczki do Czech, a w ich miejsce proponujemy:
w miejsce wycieczki nr 11 proponujemy wyjazd do Prószkowa  i  Kopic na Opolszczyźnie
w miejsce wycieczki  nr 12, proponujemy Koszęcin siedziba zespołu Śląsk - dawny pałac książąt Hohenloe-Ingelfingen.
Szczegóły wkrótce.

Dodatkowo informujemy, że osoby nie będące członkami PTTK należność za wycieczkę będą zobowiązane do wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
Powyższe dotyczy wyłącznie działalności koła PTTK 77

                                                Zarząd koła 77

Brak komentarzy: